Pogoji in določila

Zadnja posodobitev: 23. september 2023

Prosimo, preberite te pogoje in določila pozorno, preden uporabite Našo storitev.

Razlaga in definicije

Besede, ki imajo začetnico z veliko črko, imajo opredeljene pomene v naslednjih pogojih. Naslednje definicije imajo enak pomen, ne glede na to, ali se pojavijo v ednini ali množini.

Definicije

Za namene teh pogojev in določil:

Podružnica pomeni entiteto, ki nadzoruje, je nadzorovana ali je pod skupnim nadzorom s stranko, kjer “nadzor” pomeni lastništvo 50% ali več delnic, kapitalskega interesa ali drugih vrednostnih papirjev, upravičenih do glasovanja za izvolitev direktorjev ali druge upravljalne oblasti.

Država se nanaša na: Slovenija

Podjetje (v tem sporazumu imenovano bodisi “podjetje”, “mi”, “nas” ali “naše”) se nanaša na Jadan.si – Kjer se srečata ustvarjalnost in povezanost!.

Naprava pomeni katero koli napravo, ki lahko dostopa do storitve, kot je računalnik, mobilni telefon ali digitalna tablica.

Storitev se nanaša na spletno stran.

Pogoji in določila (tudi imenovani kot “Pogoji”) pomenijo te pogoje in določila, ki tvorijo celoten sporazum med vami in podjetjem glede uporabe storitve.

Storitev tretjih družbenih medijev pomeni katero koli storitev ali vsebino (vključno z podatki, informacijami, izdelki ali storitvami), ki jih ponuja tretja oseba, ki jo lahko storitev prikaže, vključi ali omogoči.

Spletna stran se nanaša na Jadan.si – Kjer se srečata ustvarjalnost in povezanost!, dostopno na naslovu http://www.jadan.si

Vi pomeni posameznika, ki dostopa ali uporablja storitev, ali podjetje ali drugo pravno osebo, v imenu katere takega posameznika dostopa ali uporablja storitev, kot je ustrezno.

Priznanje

To so pogoji in določila, ki urejajo uporabo te storitve in sporazum med vami in podjetjem. Ti pogoji in določila določajo pravice in obveznosti vseh uporabnikov glede uporabe storitve.

Vaš dostop in uporaba storitve sta pogojena s sprejetjem in spoštovanjem teh pogojev in določil. Ti pogoji in določila veljajo za vse obiskovalce, uporabnike in druge, ki dostopajo ali uporabljajo storitev.

Z dostopom ali uporabo storitve se strinjate, da ste zavezani s temi pogoji in določili. Če se ne strinjate s katerim koli delom teh pogojev in določil, potem morda ne smete dostopati do storitve.

Izjavljate, da ste starejši od 18 let. Podjetje ne dovoljuje uporabe storitve osebam, mlajšim od 18 let.

Vaš dostop in uporaba storitve sta pogojena tudi s sprejetjem in spoštovanjem Pravilnika o zasebnosti podjetja. Naš Pravilnik o zasebnosti opisuje naše politike in postopke glede zbiranja, uporabe in razkrivanja vaših osebnih informacij, ko uporabljate aplikacijo ali spletno mesto, in vas obvešča o vaših pravicah do zasebnosti in o tem, kako vas ščiti zakon. Pred uporabo naše storitve preberite naš Pravilnik o zasebnosti.

Povezave do drugih spletnih strani

Naša storitev lahko vsebuje povezave do spletnih strani ali storitev tretjih oseb, ki niso v lasti ali pod nadzorom podjetja.

Podjetje nima nadzora nad vsebino, pravilniki o zasebnosti ali praksami katerih koli spletnih strani ali storitev tretjih oseb. Prav tako priznavate in se strinjate, da podjetje ne bo odgovorno neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki naj bi jo povzročilo ali naj bi bila povzročena zaradi uporabe ali zanašanja na katero koli vsebino, blago ali storitve, dostopne prek takih spletnih strani ali storitev.

Močno vam priporočamo, da preberete pogoje in določila ter pravilnike o zasebnosti vseh spletnih strani ali storitev tretjih oseb, ki jih obiščete.

Prenehanje

Vaš dostop lahko nemudoma prekinemo ali suspendiramo brez predhodnega obvestila ali odgovornosti iz katerega koli razloga, vključno, vendar ne omejeno na, če kršite te Pogoje in določila.

Ob prenehanju se vaša pravica do uporabe storitve takoj preneha.

Omejitev odgovornosti

Ne glede na morebitno škodo, ki bi vam nastala, bo celotna odgovornost podjetja in katerih koli njegovih dobaviteljev pod nobeno določbo teh pogojev in vaše izključno sredstvo za vse zgoraj navedeno omejena na dejansko plačano vsoto prek storitve ali 100 USD, če niste kupili ničesar prek storitve.

V največjem obsegu, dovoljenem z veljavno zakonodajo, podjetje ali njegovi dobavitelji ne bodo odgovorni za nobeno posebno, naključno, posredno ali posledično škodo, kakršna koli že (vključno, vendar ne omejeno na, škodo zaradi izgube dobička, izgube podatkov ali drugih informacij, prekinitve poslovanja, osebne poškodbe, izgube zasebnosti, ki izhaja iz ali je kakorkoli povezana z uporabo ali nesposobnostjo uporabe storitve, programske opreme tretjih oseb in/ali strojne opreme tretjih oseb, ki se uporabljajo s storitvijo, ali drugače v zvezi z določbami teh pogojev), tudi če je bilo podjetje ali kateri koli dobavitelj obveščen o možnosti takšne škode in tudi če sredstvo ne doseže svojega bistvenega namena.

Nekatere države ne dovoljujejo izključitve implicitnih garancij ali omejitev odgovornosti za naključne ali posledične škode, kar pomeni, da se nekatere zgoraj navedene omejitve morda ne bodo uporabile. V teh državah bo odgovornost vsake stranke omejena v največjem obsegu, dovoljenem z zakonom.

Omejitev odgovornosti “KOT JE” in “KOT JE NA VOLJO”

Storitev vam je zagotovljena “KOT JE” in “KOT JE NA VOLJO” ter z vsemi napakami in pomanjkljivostmi brez kakršnih koli garancij. V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje v svojem imenu in v imenu svojih podružnic ter njihovih licencorjev in ponudnikov storitev izrecno zavrača vse vrste garancij, bodisi izrecnih, implicitnih, zakonskih ali drugih, glede storitve, vključno z vsemi implicitnimi garancijami tržljivosti, primerenostjo za določen namen, naslovom in neprekoračitvijo, ter garancijami, ki se lahko pojavijo iz običajnega poslovanja, izvajanja, uporabe ali trgovske prakse. Ne glede na zgoraj navedeno podjetje ne nudi nobene garancije ali zagotovila in ne predstavlja nobene vrste, da bo storitev ustrezala vašim zahtevam, dosegla kakršne koli želene rezultate, bila združljiva ali delovala s katero koli drugo programsko opremo, aplikacijami, sistemi ali storitvami, delovala brez prekinitve, izpolnjevala kakršne koli standarde zmogljivosti ali zanesljivosti ali da bo brez napak ali da bodo napake ali pomanjkljivosti odpravljene.

Ne glede na zgoraj navedeno podjetje ali kateri koli ponudnik podjetja ne daje nobenega izraza ali garancije katere koli vrste, izrecne ali implicitne: (i) glede delovanja ali razpoložljivosti storitve, informacij, vsebine in materialov ali izdelkov vključenih v njej; (ii) da bo storitev brez prekinitve ali brez napak; (iii) glede natančnosti, zanesljivosti ali aktualnosti kakršnih koli informacij ali vsebine, ki so na voljo prek storitve; ali (iv) da so storitev, njene strežnike, vsebino ali e-pošte, poslane od ali v imenu podjetja, brez virusov, skript, trojanskih konjev, črvov, zlonamerne programske opreme, časovnih bomb ali drugih škodljivih komponent.

Nekatere pristojnosti ne dovoljujejo izključitve določenih vrst garancij ali omejitev na veljavne zakonske pravice potrošnika, zato se lahko nekatere ali vse zgoraj navedene izključitve in omejitve ne uporabljajo za vas. V takšnem primeru pa se izključitve in omejitve, navedene v tem odstavku, uporabijo v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

Pravo, ki vlada

Zakoni države, izključno brez njenih pravil o prekrških, urejajo te pogoje in vašo uporabo storitve. Vaša uporaba aplikacije je lahko prav tako predmet drugih lokalnih, državnih, nacionalnih ali mednarodnih zakonov.

Reševanje sporov

Če imate kakršne koli pomisleke ali spore glede storitve, se strinjate, da se boste najprej poskušali sporazumeti na neformalen način, tako da boste stopili v stik s podjetjem.

Za uporabnike Evropske unije (EU) Če ste potrošnik v Evropski uniji, boste imeli koristi od obveznih določb zakona države, v kateri ste rezident.

Spoštovanje zakonodaje

Združenih držav Izjavljate in jamčite, da (i) niste v državi, ki je podvržena embargu ameriške vlade, ali da je bila določena s strani ameriške vlade kot “teroristična podpora” država, in (ii) niste navedeni na nobenem seznamu prepovedanih ali omejenih strank ameriške vlade.

Ločljivost in odstop

Ločljivost

Če je katera koli določba teh pogojev šteta za neizvršljivo ali nično, bo takšna določba spremenjena in tolmačena tako, da se doseže cilje take določbe v največjem možnem obsegu v skladu z veljavno zakonodajo, preostale določbe pa bodo ostale v celoti veljavne in učinkovite.

Odstop

Razen kot je določeno tukaj, neizvršitev pravice ali zahteva izpolnitve obveznosti po teh pogojih ne vpliva na sposobnost stranke, da takšno pravico uveljavi ali zahteva izpolnitev obveznosti kadarkoli kasneje, prav tako pa odstop od kršitve ne pomeni odstopa od morebitne kasnejše kršitve.

Prevajalska interpretacija

Ti pogoji in določila so lahko prevedeni, če smo vam jih na voljo naredili na naši storitvi. Strinjate se, da bo v primeru spora veljal izvorni angleški besedilu.

Spremembe teh pogojev in določil

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji spremenimo ali zamenjamo te pogoje kadarkoli. Če je revizija bistvena, bomo poskušali zagotoviti vsaj 30 dni opozorila preden bodo začele veljati nove določbe. Kaj predstavlja bistveno spremembo, bo določeno po naši lastni presoji.

Z nadaljevanjem dostopa ali uporabe naše storitve po tem, ko te spremembe začnejo veljati, se strinjate, da ste zavezujoči z novimi pogoji. Če se ne strinjate z novimi pogoji, v celoti ali delno, prosimo, prenehajte uporabljati spletno mesto in storitev.

Kontaktirajte nas

Če imate kakršnakoli vprašanja glede teh pogojev in določil, nas lahko kontaktirate:

Po elektronski pošti: info@jadan.si

Z obiskom te strani na naši spletni strani: http://www.jadan.si

Kontaktirajte nas

Potrebujete spletno stran za vaše podjetje ali hobi?

Kjer se ustvarjalnost sreča s povezovanjem!

Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe!

Kontakt

    Sledi nam

    Copyright © 2006-2023 Jadan.si. All rights reserved.